Sześciokomorowy magazyn płaskiego składowania usytuowany jest na Nabrzeżu Norweskim w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego elewatora zbożowego. Jest nowoczesnym, w pełni zautomatyzowanym obiektem o unikalnej konstrukcji. Jego pojemność wynosi 23.000 ton dla śruty sojowej lub 28.000 ton dla zbóż. Posiada wymiary: 40 m x 90 m z możliwością składowania do 9 m wysokości ścian bocznych. Magazyn łączy z elewatorem galeria transportowa, na której zainstalowane są przenośniki taśmowe, zasypywane przez przenośniki zlokalizowane w wieży technologicznej elewatora. Zasyp magazynu towarem następuje z górnego pomostu wewnątrz magazynu, wzdłuż jego konstrukcji, poprzez przejezdny przenośnik taśmowy rozsypujący transportowany towar w wyznaczone miejsce. W celu maksymalnego wykorzystania kubatury magazynu, do wylotu przenośnika taśmowego podczepiony jest przenośnik rozgarniający formujące się pryzmy.

Całość prac załadunkowych zarządzana jest poprzez zlokalizowany w sterowni komputerowy system wizualizacji. Wyładunek z magazynu odbywa się za pomocą przenośnika zgarniającego (tzw. autoskrawera) lub ładowarek i polega na zsypie towaru do koszy. Następnie systemem taśmociągów towar transportowany jest na statek, wagony, samochody lub do elewatora. Połączenie magazynu z elewatorem zostało zaprojektowane w celu wykorzystania możliwości dowolnej kompozycji ścieżek ładunkowych i miejsc składowych. Wszystkie urządzenia posiadają wydajność do 300 t/h dla śrut i komponentów paszowych lub do 400 t/h dla zbóż i nasion.

Wyposażenie magazynu zapewnia pełną ochronę środowiska. Obiekt wyposażony jest w urządzenia do kompleksowej aspiracji magazynu i wszystkich ciągów technologicznych za pomocą filtrów (o sprawności 99,8%) zainstalowanych bezpośrednio na urządzeniach. Dzięki temu do atmosfery nie przenikają żadne pyły powstające w trakcie wykonywania przeładunków. Oprócz magazynu, na Nabrzeżu Norweskim zainstalowano przejezdne urządzenie przeładunkowe Transmec, o maksymalnej wydajności 300 t/h, służące do za- i wyładunku statków o tonażu do 10.000 ton. Całe wyposażenie magazynu, tj. taśmociągi, podnośniki, wagi, aspiracja oraz nabrzeżowe urządzenie przeładunkowe, zostało wyprodukowane przez włoską firmę Sangati-Berga.

Dzięki dostępowi do dwóch nabrzeży terminal posiada możliwość obsługi dwóch statków jednocześnie.