Bateria silosów stalowych, zbudowana w 1997 roku, zamontowana na żelbetowej płycie fundamentowej wspartej na 200 palach. Pod płytą fundamentową, pod każdym rzędem silosów znajdują się kanały technologiczne, w których zainstalowane są przenośniki do rozładunku towaru z silosów oraz połączenia z technologią elewatora zbożowego. Zespół silosów stalowych składa się z 8 zbiorników o łącznej pojemności 14.000 ton, z czego w sześciu silosach płaskodennych o średnicy 12,3 m i wysokości 26 m, można składować po 2.250 ton zboża w każdym, a w dwóch silosach z dnem stożkowym o średnicy 5,5 m i wysokości 18,4 m – po 300 ton. Silosy płaskodenne mają w swej konstrukcji zainstalowane wybieraki ślimakowe, natomiast w jednym z silosów – przystosowanym do składowania także śruty, zamontowano śrubowy wybierak o napędzie hydraulicznym. Każdy z silosów wyposażony jest w filtr workowy.

Nad dachami zbiorników zamontowano konstrukcję wsporczą dla układu łańcuchowych przenośników załadowczych oraz pomosty komunikacyjno – obsługowe. Przenośniki te połączone są z silosami poprzez zasuwy pneumatyczne i rury spadowe. Techniczna wydajność przenośników załadowczych wynosi 400 t/h. Towary do silosów mogą być podawane z kierunku elewatora lub bezpośrednio z Nabrzeża Indyjskiego za pośrednictwem urządzenia przeładunkowego firmy Bühler. Wyładunek towarów z silosów odbywa się systemem przenośników łańcuchowych, zainstalowanych w kanałach technologicznych, prowadzących do układu podnośników z wagą automatyczną do urządzenia przeładunkowego na Nabrzeżu Indyjskim lub poprzez przenośniki taśmowe do podnośników w wieży operacyjnej elewatora. Z silosów towary wysypują się grawitacyjnie, a w końcowej fazie, zostają włączane do pracy wybieraki ślimakowe lub śrubowe.