Bałtycki Terminal Zbożowy Sp. z o.o. to specjalistyczny terminal portowy zlokalizowany w Porcie Gdynia, oferujący usługę przeładunku oraz czasowego składowania zbóż, nasion oleistych oraz surowców paszowych. Terminal posiada dostęp do dwóch nabrzeży a jego infrastruktura umożliwia obsługę samochodów i wagonów zarówno przywożących jak i wywożących towary z portu.

Na terenie terminala znajdują się magazyny płaskie, silosy i elewator o łącznej pojemności umożliwiającej składowanie do 71 tys. ton ładunków, w tym funkcjonuje Magazyn Celny, pozwalający na obsługę ładunków tranzytowych.
Terminal szczyci się wysoko wykwalifikowaną kadrą oraz posiadaniem urządzeń gwarantującym klientom sprawną obsługę przeładunkową z zachowaniem standardów HACCP oraz GMP+B3.

Pracownicy elewatora zbożowego - 1937 r.
Bałtycki Terminal Zbożowy Sp. z o.o. - pracownicy 2017r.
Rozdzielnia elektryczna elewatora zbożowego – 1947 r.
Bałtycki Terminal Zbożowy Sp. z o.o. - rozdzielnia elektryczna 2017r.

Udziałowcami Bałtyckiego Terminala Zbożowego Sp. z o.o. są:

Archer Daniels Midland (ADM) jest jednym z największych na świecie podmiotów działających na rynku produkcji i przetwórstwa rolnego. Jest dostawcą składników żywności, zatrudniającym ponad 32 000 pracowników obsługujących klientów w ponad 160 krajach. Dzięki globalnemu łańcuchowi wartości, który obejmuje 500 lokalizacji zakupowych, 250 zakładów produkcyjnych, 38 centrów innowacji i doskonałą sieć transportu upraw, ADM dostarcza produkuje i dostarcza żywność oraz pasze dla zwierząt.

Firma powstała w 1902 roku a od 1924 jest notowana na nowojorskiej giełdzie (NYSE).

W Polsce ADM działa w kilku miejscach.

Prowadzi zakład w Szamotułach, zajmujący się tłoczeniem nasion oleistych i rafinowaniem oleju oraz zakład w Czerninie, zajmujący się tłoczeniem rzepaku i rafinowaniem oleju, a także pakowaniem tłuszczów stałych i butelkowaniem oleju.
Uzupełnieniem tych operacji są elewatory zbożowe w Sławie Wielkopolskiej i Chróścinie, wyposażone w urządzenia do suszenia i napowietrzania.

ADM prowadzi również w pełni zautomatyzowany zakład biodiesla w Malborku.

Dla ADM w Polsce pracuje niemal 480 pracowników.

Dowiedz się więcej na stronie www.adm.com.

Cefetra BV (udziałowiec Bałtyckiego Terminala Zbożowego poprzez spółkę zależną – Baltic Logistic Holding), jest holenderską firmą zaopatrującą europejskie firmy sektora przetwórczego (pasze, młyny, olejarnie, destylarnie) w produkty rolne produkowane w Europie oraz importowane z Ameryki Południowej i Dalekiego Wschodu.

Grupa Cefetra jest aktywna na ryku europejskim, poprzez spółki zależne w Holandii, Wielkiej Brytanii, Polsce, Hiszpanii, we Włoszech oraz na Węgrzech.

Obroty grupy od lat przekraczają 20 milionów ton w skali roku, czyniąc z niej kluczowego dostawcę dla przemysłu paszowego oraz innych przetwórców produktów rolnych.

Do 2012 roku Cefetra BV była kapitałowo powiązana z kooperatywami holenderskimi zaangażowanymi w produkcję pasz dla zwierząt, od 2013 roku 100% udziałowcem Cefetra BV jest niemiecka firma BayWa AG z siedzibą w Monachium.

W Polsce Cefetra działa od 2004 roku, będąc jednym z importerów śruty sojowej, krajowym dostawcą ziarna oraz eksporterem zbóż zarówno na rynek europejski, jak i do krajów trzecich – głównie na Bliski Wschód i do Afryki.

Oprócz udziałów w Bałtyckim Terminalu Zbożowym w Gdyni, Cefetra posiada własne elewatory zbożowe w Dobrym Mieście na Warmii, Lęborku, Nidzicy oraz Pawłowie na Lubelszczyźnie.

Łączna pojemność magazynowa tych obiektów to ponad 110 tysięcy ton zbóż.

Cefetra zatrudnia w Polsce blisko 80 pracowników, osiągając obroty ponad 1.650 tys. ton zbóż i śruty rocznie.

Więcej na www.cefetra.pl