Bałtycki Terminal Zbożowy Sp. z o.o.
ul. Indyjska 2
81-336 Gdynia
Tel.: +48 58 627 43 72
Fax: +48 58 621 55 44
info@btz.gdynia.pl
Dysponent Tel.: +48 58 627 43 09
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000024214
Regon: 190405940
NIP: 586-10-06-596
Kapitał zakładowy: 21.904.000 zł

Zarząd

Prezes Zarządu:

Piotr Pawłowski

Wiceprezes Zarządu:

Paweł Kołdunek

Prokurent:

Anna Gach

Prokurent:

Maciej Komorowski