W trosce o bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających na terenie BTZ przypominam o wprowadzonych zasadach obowiązujących na terenie terminala zbożowego oraz parkingach zewnętrznych:

ZASADY OGÓLNE

  1. Osoby, które zaobserwowały u siebie objawy grypopodobne (np.: ból głowy, katar, gorączka) bądź miały kontakt    z osobą chorą na COVID-19 proszone są o nie wchodzenie na teren terminala oraz udanie się do swojego lekarza lub kontakt pod numerem telefonu: 800 190 590 celem uzyskania dalszych informacji.
  2. Przed wejściem do pomieszczeń należy przeczytać wszelkie wywieszone informacje oraz stosować się do wskazówek w nich zawartych.
  3. Poruszając się po terenie BTZ nie należy gromadzić się w grupach oraz często dotykać klamek, poręczy, przycisków itp. Należy zachować odległość od innych osób minimum 2 m.

KIEROWCY

  1. W pomieszczeniu obsługi parkingu oraz u Dysponentów może przebywać tylko jedna osoba.
  2. Kierowca zobowiązany jest do wypełnienia ankiety oraz poddaniu się pomiarowi temperatury.
  3. Podczas przebywania na terenie BTZ oraz parkingach zewnętrznych kierowca zobowiązany jest do stosowania osłony ust i nosa oraz rękawiczek ochronnych.
  4. Podczas załadunku i rozładunku obowiązuje zakaz wysiadania z pojazdu. Nie dotyczy to wykonywania niezbędnych czynności, np.: otwierania burty, ściągania plandeki, itp.

GOŚCIE I POZOSTALI KONTRAHENCI

  1. Osoby wchodzące na teren BTZ zobowiązane są udać się do Dysponenta celem wypełnienia ankiety oraz poddaniu się pomiarowi temperatury.
  2. Podczas przebywania na terenie BTZ obowiązuje nakaz stosowania osłony ust i nosa oraz rękawiczek ochronnych.

 

OSOBY, KTÓRE NIE PRZESTRZEGAJĄ POWYŻSZYCH WYMOGÓW NIE ZOSTANĄ WPUSZCZONE NA TEREN BTZ.

 

Prezes Zarządu

Piotr Pawłowski