Bałtycki Terminal Zbożowy Sp. z o.o.
ul. Indyjska 2,
81-336 Gdynia
Tel.: +48 58 627 43 72
Fax: +48 58 621 55 44
info@btz.gdynia.pl
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000024214
Regon: 190405940
NIP: 586-10-06-596
Kapitał zakładowy: 21.904.000 zł

Management

CEO:

Piotr Pawłowski

CFO:

Paweł Kołdunek

Plant Manager:
Proxy:

Anna Gach