1 grudnia 2014 roku oddany został do użytku magazyn płaskiego składowania zbóż i pasz, który wykorzystywany jest w działalności przeładunkowej Bałtyckiego Terminala Zbożowego Sp. z o.o. Magazyn ten, posiadający numer 17, został zbudowany w miejscu dawnego magazynu „P” przy ulicy Indyjskiej. Poprzez estakadę magazyn połączony jest systemem przenośników taśmowych z elewatorem i pracującym na Nabrzeżu Indyjskim urządzeniem przeładunkowym firmy Bühler. Magazyn składa się z czterech niezależnych komór pozwalających na składowanie łącznie do 30 000 ton śruty sojowej. Przejezdny przenośnik taśmowy napełniający 4 komory składowe magazynu z wydajnością 400 t/h, wyposażony jest w aspirowane rękawy załadowcze, zapewniające bezpyłowy załadunek.

Wydajność załadowcza z komór magazynu na samochody, realizowana jest przez trzy nowoczesne punkty załadowcze wyposażone w wagi samochodowe.
Inwestycja powstała w sąsiedztwie innych obiektów magazynowych eksploatowanych przez Bałtycki Terminal Zbożowy Sp. z o.o., co w znaczący sposób zwiększyło potencjał przeładunkowy naszego Terminala.