Bałtycki Terminal Zbożowy Sp. z o.o. szczyci się świadczeniem usług na najwyższym poziomie oraz działaniem zgodnym z Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności i Pasz oraz Standardem GMP+. Potwierdzeniem tego są poniższe certyfikaty: