Bałtycki Terminal Zbożowy Sp. z o.o. szczyci się świadczeniem usług na najwyższym poziomie oraz działaniem zgodnym z procedurami i systemami zarządzania jakością. Potwierdzeniem tego są poniższe certyfikaty: