Bałtycki Terminal Zbożowy Sp. z o.o. w likwidacji

Bałtycki Terminal Zbożowy to specjalistyczny terminal portowy zlokalizowany w Porcie Gdynia, oferujący usługę przeładunku oraz czasowego składowania zbóż, nasion oleistych oraz surowców paszowych. Terminal posiada dostęp do dwóch nabrzeży a jego infrastruktura umożliwia obsługę samochodów i wagonów zarówno przywożących jak i wywożących towary z portu.

Na terenie terminala znajdują się magazyny płaskie, silosy i elewator o łącznej pojemności umożliwiającej składowanie do 72 tys. ton ładunków, w tym funkcjonuje Magazyn Celny, pozwalający na obsługę ładunków tranzytowych.

Terminal szczyci się wysoko wykwalifikowaną kadrą oraz posiadaniem urządzeń gwarantującym klientom sprawną obsługę przeładunkową z zachowaniem standardów HACCP oraz GMP+B3.

Czytaj więcej

Bałtycki Terminal Zbożowy Sp. z o.o. w likwidacji ma dostęp do:

Nabrzeża Indyjskiego

dedykowanego do obsługi statków o zanurzeniu do 11,0 m i długości do 245 m, na którym znajduje się urządzenie przeładunkowe Bühler Portalink-Combi RSH-300, o wydajności przeładunkowej do 7 tys. ton na dobę.

Nabrzeża Norweskiego

przeznaczonego do obsługi statków o zanurzeniu do 8,4 m i długości do 120 m, wyposażonego w urządzenie przeładunkowe Sangati Berga, o wydajności przeładunkowej do 4 tys. ton na dobę.

Terminal dysponuje powierzchnią magazynową o łącznej pojemności 72 tys. ton,
w skład której wchodzą:

elewator zbozowy

Elewator zbożowy

wybudowany w 1937 roku a zmodernizowany w 1992 roku, oferujący pojemność 10 tys. ton

Czterokomorowy magazyn płaskiego składowania

Czterokomorowy magazyn płaskiego składowania

zbudowany w 2014 roku, oferujący pojemność 30 tys. ton

Sześciokomorowy magazyn płaskiego składowania

Sześciokomorowy magazyn płaskiego składowania

zbudowany w 2001 roku, oferujący pojemność 20 tys. ton

Silosy

silosy

zbudowane w 1997 roku, oferujące łączną pojemność 12 tys. ton

W związku z coraz większym udziałem transportu kołowego w procesie przeładunków zbóż i pasz, Bałtycki Terminal Zbożowy przygotował pod ten cel 6 stanowisk do wyładunku i załadunku, zarówno w relacjach importowych jak i eksportowych.
Wprowadzone rozwiązania technologiczne pozwoliły także na łączenie różnych relacji wyładunkowych i załadunkowych, przy elektronicznym sterowaniu procesem technologicznym.

Terminal specjalizuje się w przeładunkach zbóż posiadając unikalną technologię przeładunku oraz strukturę oferowanej klientom powierzchni składowej, zapewniającą jednoczesne składowanie nawet kilkunastu gatunków zbóż i pasz.

Jubileusz 80-lecia

11 października 2017 był dniem szczególnym w Bałtyckim Terminalu Zbożowym Sp. z o.o. Tego dnia minęło 80 lat od chwili oddania do użytku elewatora zbożowego, rozpoczynającego nową kartę w historii dziejów gdyńskiego portu.

Poznaj naszą historię

baltycki terminal zbozowy elewator

Kontakt

Bałtycki Terminal Zbożowy Sp. z o.o. w likwidacji
ul. Indyjska 2
81-336 Gdynia
Tel.: +48 58 627 43 72
Fax: +48 58 621 55 44
e-mail: info@btz.gdynia.pl
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000024214
Regon: 190405940
NIP: 586-10-06-596
Kapitał zakładowy: 21.904.000 zł